การเมือง-การปกครอง » โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศาบาลเชิงดอย ดังไกลต่างชาติแห่ดูงานนำไปเป็นต้นแบบไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประเทศตัวเอง

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศาบาลเชิงดอย ดังไกลต่างชาติแห่ดูงานนำไปเป็นต้นแบบไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประเทศตัวเอง

25 มกราคม 2018
937   0

Spread the love

 

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศาบาลเชิงดอย ดังไกลต่างชาติแห่ดูงานนำไปเป็นต้นแบบไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประเทศตัวเอง

ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมี Mr.Mamoru Yasude นายกเทศมนตรีเมืองมูโด เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ชมผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนชราบาล แห่งนี้ได้ต้อนรับองค์กรต่างชาติศึกษาดูงานต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ องค์กรยูเนสโก้ ประเทศ ออสเตเลีย และอีกหลากหลายประเทศ รวมถึงสถานีทีวีชื่อดังของโลก บีบีซี

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแห่งแรกนำร่องที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากที่สุด ซึ่งเปิดสอนเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย สอนการเขียนและอ่านภาษาล้านนา ฝึกสอนการประกอบอาชีพและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ให้เข้าถึงเทคโนโลยี ไอที มือถือ เล่นไลน์ โดยจะสอนให้ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สถานศึกษาแห่งนี้ให้เรียนแบบมีความสุข และเรียนไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง ตามแนวนโยบายที่ว่า “ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter