การเมือง-การปกครอง » อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

14 มีนาคม 2018
931   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอสารภี “สารภีเกมส์ ครั้งที่ 1″ประจำปีการศึกษา 2561 ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทกีฬา อาทิเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง และประเภทการแข่งขันกรีฑา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 29 โรงเรียน

นายไพรัช ใหม่ชมพู กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นการตอบสนองตามนโยบายของชาติในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน หันมาเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกรีฑา ให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขัน อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาสุขภาพอนามัยตนเองด้วยการกีฬา ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาและสามารถบูรณาการกิจกรรมทางกีฬาทุกชนิดสู่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตได้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter