การเมือง-การปกครอง » รัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถน้ำดับเพลิงให้ อบต.โป่งผา เชียงราย ใช้แก้ปัญหาไฟป่าและการขาดแคลนน้ำ

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถน้ำดับเพลิงให้ อบต.โป่งผา เชียงราย ใช้แก้ปัญหาไฟป่าและการขาดแคลนน้ำ

21 มีนาคม 2018
969   0

Spread the love

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงให้ อบต.โป่งผาเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและการขาดแคลนน้ำ

นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้ประธานในพิธีพิธีส่งมอบรถดับเพลิงเอนกประสงค์ของ “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ”ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) โดยมี นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาเป็นผู้รับมอบ และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.โป่งผา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ ตำบลโป่งผา ตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และภูเขา ที่ผ่านมา มักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง แต่รถดับเพลิงที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับท้องถิ่นนี้

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำ 4,000 ลิตร พร้อมแครนกระเช้าไฟฟ้า 1 คันให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นมูลค่า 3,006,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลโป่งผา และพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั้วถึงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter