เศรษฐกิจ » ภาครัฐ เอกชนเชียงใหม่ จัดเวทีหารือเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับแหล่งรับซื้อ

ภาครัฐ เอกชนเชียงใหม่ จัดเวทีหารือเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับแหล่งรับซื้อ

23 พฤษภาคม 2018
961   0

Spread the love

ภาครัฐ เอกชนเชียงใหม่ จัดเวทีหารือเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับแหล่งรับซื้อ

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการตลาด ณ โรงแรมธาริน ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ กว่า 140 คน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบาย หลัก 15 ด้าน กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดำเนินการรูปแบบบูรณาการทั้งภาค รัฐและเอกชน เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรทุกด้านในระบบการผลิตโดยอาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชคล้ายกันบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ 5 ด้าน จ.เชียงใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 -2561 ต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งสิ้น71 แปลงครอบคลุมกว่า15 ชนิดทั้งพืชและสัตว์

ครั้งนี้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แและสารสนเทศนางภณิดา ชัยปัญญา กล่าวว่าการสัมนาในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับทั้งทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณ์การเกษตร และเอกชนอย่าง ห้างสรรพสินค้า Big c Top suppermarket lotus Makro และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเรียนรู้ทิศทางตลาดและกระแสความต้องการผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าของตนให้สอดคล้องกับแหล่งที่จะรับซื้อโดยมีหน่วยงานบูรณการภาครัฐคอยให้การสนับสนุนเพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter