เศรษฐกิจ » เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 9 กระตุ้นการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงในพื้นที่

เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 9 กระตุ้นการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงในพื้นที่

25 พฤษภาคม 2018
1040   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 9 กระตุ้นการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงในพื้นที่

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ทึ่ปรึกษาเครือข่ายชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ นายอุดม สัมพันธ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ นายเจริญ คุ้มสุภา ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกอำเภอพร้าว นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในอำเภอพร้าว อำเภอสันทราย และในอำเภอต่างของเชียงใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าวงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดติดต่อกันมาจนถึงครั้งที่ 9 แล้ว ที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งอก 14 สายพันธุ์, มะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์, การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา, การแปรรูปผลผลิตมะม่วง, การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม, การออกร้านประชาสัมพันธ์

การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทงการเกษตร เพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานตลอด 3 วัน มากกว่า 10,000 คน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกมะม่วง น้ำดอกไม้ ก็จะมี อ.แม่แตง, เชีงดาว, พร้าว, เวียงแหง, แม่อาย, ไชยปราการ และฝาง และยังมีมะม่วงทางสายใต้ เป็นพันธุ์ลูกโต พันธุ์ R2E2, จินหวง, งาช้างแดง และจักรพรรดิ์ ขายให้กับจีนและมาเลเซีย แต่มะม่วงจะมีปัญหาในส่วนของเกษตรกรที่ดูแลไม่ดี จะถูกแมลงวันทอง หรือแมลงวันผลไม้เจาะทำให้ผลมะม่วงเกิดการเน่าเสีย ซึ่งหากการดูแล และห่อผลมะม่วงอย่างดีก็จะได้ราคาดี

นอกจากนี้ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการออกไปให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวน ให้มีการดูแลตัดแต่งกิ่ง การออกดอกของผลมะม่วง เพื่อให้คุณภาพที่ดี ซึ่งมูลค่าการส่งออกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมะม่วงบางปีก็แพง บางปีก็ถูก แต่ปีนี้มะม่วงช่วงแรกจะแพง มาระยะหลังก็จะถูกลงมาบ้างเล็กน้อย เพราะผลมะม่วงปีนี้ออกลูกดก แล้วมาสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาตกลงมาเล็กน้อย แต่ก็ไม่มาก เพราะในจังหวัดชียงใหม่ มีการปลูกมะม่วงกว่า 1 แสนไร่ แต่ขณะนี้มีมะม่วงที่ให้ผลผลิตได้ประมาณ 70,000 ไร่

ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ให้ผลผลิตนั้น เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านการปลูกลำไยและขาดทุน ทำให้ภายใน 2 – 3 ปี นี้ มีการหันมาปลูกมะม่วงมากขึ้น เนื่องจากมะม่วงเป็นต้นที่ทนแล้ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมีราคาที่ดี พี่น้องเกษตรกรก็ต้องซื่อสัตย์กับทางลูกค้าและบริษัทฯ ต่างที่รับซื้อเพื่อการส่งออกด้วย เพราะในต่างประเทศจะเข้มงวดอย่างมาก โดยเฉพาะมะม่วงที่ไม่ได้คุณภาพ เขาจะกลัวว่าหากมีแมลงวันทองติดไปในผลมะม่วงอาจจะไปแพร่ระบาดในประเทศเขา ซึ่งต่างประเทศจึงเข้มงวดในเรื่องนี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter