เศรษฐกิจ » กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับเครือข่ายครัสเตอร์ออร์แกนิค จัดงานสุขภาพ “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับเครือข่ายครัสเตอร์ออร์แกนิค จัดงานสุขภาพ “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค

26 พฤษภาคม 2018
1159   0

Spread the love

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับเครือข่ายครัสเตอร์ออร์แกนิค จัดงานสุขภาพ “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค บริโภคอย่างฉลาด ด้วยอาหารออร์แกนิค

ที่ศูนย์การค้า One Nimman ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดเปิดงาน “ Organico O-lan-la” ( ออร์กานิโค โอ้ ลัลล้า) โดยมี นางสาววิภาพร พัฒนาภรณ์ นายกสมาคมเครือข่ายครัสเตอร์ออร์แกนิคภาคเหนือ กล่าวรายงาน มีนายสันติพงษ์ วงศ์ทะเนตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยบริษัทฯ ห้างร้าน โรงแรม และพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าออร์แกนิค ปลอดสารพิษกว่า 30 ร้านค้า เดินทางมาร่วมงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการลงพื้นที่จริง วิเคราะห์และศึกษากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเครือข่ายครัสเตอร์ ร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด และจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายครัสเตอร์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างผลประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินงาน ใน 6 ภูมิภาค โดยในภาคเหนือนั้นได้เลือก “อาหารออร์แกนิค” เป็นครัสเตอร์หลัก มีการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตลาด และแผนพัฒนาเครือข่ายครัสเตอร์ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านแผนผังโมเดลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่า ครัสเตอร์เหล่านี้จะผนึกกำลังกัน สร้างความเข้มแข็ง รวมกันเป็นเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การสนับสนุนด้วยการจัดส่งกลุ่มพี่เลี้ยง SMEs (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter