ข่าวสังคม » รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

29 ตุลาคม 2018
612   0

Spread the love

นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้มีการลงนามร่วมกับนายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว จ.เชียงราย เพื่อให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นมูลค่า 3,016,000บาท แก่เทศบาลตำบลหล่ายงาว เพื่อจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์ ไว้ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจากตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ซึ่ง99%เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในฤคูแล้งมักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้องมีการจัดส่งน้ำอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่รถดับเพลิงที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับท้องถิ่นนี้โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลหล่ายงาวมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter