ท่องเที่ยว » ลอยกระทงเทศบาลเชิงดอย เชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 “

ลอยกระทงเทศบาลเชิงดอย เชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 “

2 พฤศจิกายน 2018
1178   0

Spread the love

ลอยกระทงเทศบาลเชิงดอย เชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 “

เทศกาลลอยกระทง หรือทางภาคเหนือเรียกว่าประเพณียี่เป็ง นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยและชาวล้านนา จัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา ถือเป็นประเพณีนี้ชาวเหนือถือได้ว่าเป็นประเพณีเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก

โดยประเพณีลอยกระทงนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป จากนั้นประเพณีนี้ก็สืบสานต่อๆกันมาจนเป็นประเพณีที่สำคัญของประชาชนชาวไทย และเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งนี้ยังเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากหลากหลายพื้นที่จะงานประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงเช่นงานประเพณียี่เป็งที่จัดขึ้นข้างแม่น้ำปิง ข่วงประตูท่าแพ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้จัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ขึ้นใช้ชื่องานว่า”เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤจิกายน ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง

โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.ทุกวัน โดยภายในงานจะเน้นรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบดั้งเดิมล้านนาดั้งเดิมแห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยโชว์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของคนเมืองล้วนๆเพื่ออวดโแมและให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัววิถีของคนล้านนาอย่างประทับใจ

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ตำบลเชิงดอย เป็นชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญไว้ เพื่อสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงประเพณีอันงดงามและเก่าแก่ของบรรพบุรุษ และสืบสวนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ถาวรคงอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หนองบัวพระเจ้าหลวงให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ทางสภาวัฒนธรรมเชิงดอย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ขึ้นมา โดยใช้ชื่องานว่า”เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ” ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสภายในงานของเรานั้นรังรองว่าประทับใจแน่นอน ด่านแรกที่ก้าวเข้ามาในพื้นที่จัดงานทุกท่านจะได้พบเห็น บ้านเรอนของชาวบ้าน ที่ตกแต่งสถานที่บ้านเรือน วัด ด้วยซุ้มประตูป่า โคมไฟ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชา บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงมีพิธีบรวงสรวงพญานาค กลางคืนจะมีมหรสพ และการละเล่นมากมาย โดยภายในหนองบัวพระเจ้าหลวง จะแยกเป็นสองโซน คือโซนประเพณี และโซนงานวัด โซนประเพณีจะมีประเพณีที่บงบอกถึงความเป็นล้านนา

โดยเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในพื้นที่จะร่วมกันแต่งกายด้วนชุดล้านนา โบราณ แบบต่างๆเข้ามาร่วมงาน มีขบวนแห่โคมล้านนา การจุดประทีปคืนละ 5,000 ดวงริมหนองบัวพระเจ้าหลวง การปล่อยโคมไฟลอยฟ้าคืนละ 5,000 ลูก การลอยกระทง การจัดแสดงโคมผัดยักษ์ ซึ่งกลีบของโคมผัดจะใหญ่กว่า 3.5 เมตร นอกจากนั้นยังงมีมหกรรมโคมไฟล้านนา การแสดงแสงสีเสียน ตำนานนางพญาก๋าเผือก การแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา การฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน สำหรับโซนงานวัด ก็จะมีการจัดเครื่องเล่น อาหาร ดนตรี ซึ่งทุกอย่างภายในงานจะมีการย้อนยุคตามวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยก่อนซึ่วหาชมได้ยากในยุคนี้

ตนและเทศบาลเชิงดอย จึงอยากเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ แวะมาสัมผัสประเพณีแบบล้านนาที่แท้จริงในงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤจิกายน 2561 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter