ข่าวสังคม » อบจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว

15 พฤศจิกายน 2018
457   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด กล่าวรายงาน โดยการจัดงานดังกล่าวนี้เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิตและชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าว และถ่ายทอดความรู้ในการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รวมถึงเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าการเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter