บันเทิง-กีฬา » อธิบดีกรมพลศึกษานำประชาชนออกกำลังกาย ตามโครงการกีฬาเพื่อมวลชน

อธิบดีกรมพลศึกษานำประชาชนออกกำลังกาย ตามโครงการกีฬาเพื่อมวลชน

1 ธันวาคม 2017
1073   0

Spread the love

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” โดยมี ดร. ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการนำออกกำลังกาย ร่วมกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 คน ในการเต้นแอโรบิคแด๊นซ์ เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพลศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต

ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว สอดคล้อง และตอบรับกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter