ข่าวสังคม » อธิบดีกรมหม่อนไหม ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา

อธิบดีกรมหม่อนไหม ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา

8 มีนาคม 2019
674   0

Spread the love

ที่บริเวณโครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

 

ซึ่งภายในงานได้มี การร่วมกันปลูกต้นหม่อนไหมผลสดพันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์ต่างๆ จำนวนกว่า 300 ต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชยา เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร สำหรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รวมถึงจัดสรรการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยทางด้านนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้ ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมใจพร้อมเพรียงกัน เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาหม่อนไหมร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

โดยในวันนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้วยการทำการพัฒนาฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตร ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ นำไปขยายผลจนสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่ง

สำหรับโครงการ “เกษตรวิชญา” เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้โครงการนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นการสาธิตและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่อยูาบริเวณ ใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมหม่อนไหม ได้ดำเนินการ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อน จำนวน 3 ไร่ แบ่เป็น หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ จำนวน 2 ไร่ และหม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 1 ไร่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และ นำไปขยายผล จนสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter