ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รุ่นที่ 4

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รุ่นที่ 4

30 มีนาคม 2019
385   0

Spread the love

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า กิจกรรม “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ กล่าวรายงาน ณ ห้องไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter