ท่องเที่ยว » บินลัดฟ้าเยี่ยมชมดูงานสนามบินดังนังประเทศเวียดนาม

บินลัดฟ้าเยี่ยมชมดูงานสนามบินดังนังประเทศเวียดนาม

3 มิถุนายน 2019
673   0

Spread the love

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กับท่าอากาศยานนานาชาติดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวเวียดนามและสื่อมวลชนดานัง ร่วมประชุมด้วย

ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนามและจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประตูที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศ

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียเจริญเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเวียดนามมีเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่ไปเมืองหลักถึงสามเส้นทาง คือ เชียงใหม่-ฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่-โฮจิมินท์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ และเชียงใหม่-ดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สำหรับท่าอากาศยานนานาดานัง เป็นหนึ่งในท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ Airport Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย ACV ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ในปัจจุบัน ทอท.มีกลุ่มพันธมิตรท่าอากาศยานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ทอท.ทั้งสิ้น 13 บริษัท/องค์กร ใน 10 ประเทศ โดยมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ SAA จำนวน 17 ท่าอากาศยาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล (Exchange of Information) การดำเนินโครงการร่วมกัน (Joint Work Activities) การตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกัน (Joint Marketing and Promotion) รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting)

นอกจากนั้นคณะของเราได้เดินทางไปเมืองเว้ ซึ่งห่างจากเมืองดานังใช้เวลาเดินทางร่วม 2 ชั่วโมง ที่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น พักที่นี่ 1คืน เช้าไปชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดเทียนมู่ พระราชวังโบราณ แล้วเดินทางวกกลับมาพักที่เมืองดานังอีก 2 คืน ที่เมืองดานังแห่งนี้ยามค่ำคืนสวยงามน่าเที่ยวชมพลาดไม่ได้เลยคือสะพานมังกร ที่ประดับไฟสีสรรสวยงามมาก

ไฮไลท์ของที่นี่น่าจะหนีไม่พ้น บานาฮิลล์ ที่ตั้งอยู่ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งถูกเนรมิตขึ้นบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลมากถึงประมาณ 1,487 เมตร มีจุดท่องเที่ยวกระจายกันไปโดยรอบแต่ละพื้นที่บนยอดเขา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น เพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่เนรมิตรขึ้นมาบนเขาสูง รวมทั้งสวนสนุกและเครื่องเล่นนานาชนิด พลาดไม่ได้เลยคือสะพานมือ Golden Bridge แลนด์มาร์ค สุดฮิตที่นักท่องเที่ยวแห่มาถ่ายรูป

ส่วนที่เมืองฮอยอัน(ฉันรักเธอ) ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ที่นี่มีเรือกระโด้งให้นั่งเล่นชิวๆด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter