ข่าวสังคม » รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

14 สิงหาคม 2019
352   0

Spread the love

นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ได้มีการจัดพิธีลงนามของในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) โดยมี นายวิชัย ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมในพิธี ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นงบประมาณมูลค่า 8,611,600 บาท เพื่อก่อสร้างหอพักนักเรียน แทนหอพักนักเรียนเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 2 หลัง

และก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่ 3 ชั้นที่มีโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหวและไฟไหม้ จำนวน 1 หลัง โดยฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนชาย จำนวน 90 คนได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ต้องล้มเลิกการเรียนไปเนื่องจากปัญหาทางฐานะครอบครัวด้วย


สำหรับโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงราย และสังกัดภายใต้มูลนิธิศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก่เด็กที่ด้อยโอกาสอย่างเช่นเด็กบนพื้นที่สูง มานานกว่า 60 ปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนประมาณ 160 คน ที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียนให้มาพักอาศัยที่หอพักในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยค่าเช่าพักราคาถูก แต่หอพักไม้สำหรับนักเรียนชาย ที่สร้างมากว่า 60 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน มีสภาพชำรุดโทรมเช่นบันไดและเพดานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

จนกลายเป็นสถาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้ง ภายหลังการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้รุนแรงในจังหวัดเชียงราย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวอาคารจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น และส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดหอพักในไม่ช้า ดังนั้นการก่อสร้างหอพักนักเรียนชายใหม่จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนนี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter