ข่าวสังคม » มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เตรียม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เตรียม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17

8 มกราคม 2020
502   0

Spread the love

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 574 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการ ให้แก่ Dr. Chad Ruel Allred ที่ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู ระยะเวลา 7 ปี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ให้แก่ ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเสน่ห์ทางธรรมชาติ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาค เนื่องจากการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งให้กับประเทศไทย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่ นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จนส่งผลให้บ้านป่าตึงงามไม่เกิดจุดร้อน (Hotspot) ในช่วงวิกฤติฝุ่นควันไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมานั้น นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่น คือ ด้านการเป็นวิทยากรระดับมืออาชีพ ของชุมชนบ้านป่าตึงงาม ในฐานะเป็นแหล่งศึกษา ดูงานในโครงการฟื้นฟู เขาหัวโล้นประชารัฐ และชุมชนต้นแบบของหมู่บ้านขยายผล โครงการธนาคารอาหารชุมชน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านป่าตึงงาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปกากะญอ ที่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter