ท่องเที่ยว » เทศบาลเมืองต้นเปาจัดกิจกรรมเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37

เทศบาลเมืองต้นเปาจัดกิจกรรมเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37

17 มกราคม 2020
526   0

Spread the love

ที่บริเวณ บ้านบ่อสร้าง ม.3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 , โครงการมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และ โครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ซึ่งงานดังกล่าวทางเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรม เพื่อกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์หมู่บ้านบ่อสร้าง เทศบาลเมืองต้นเปา และอำเภอสันกำแพงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยภายในงานที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับภายในงานที่จัขึ้นในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดขบวนแห่รถตกแต่งประดับร่ม การแสดงเรื่องราวต่างๆ การประกวดหัตถกรรมการวาดพัด วาดร่มของนักท่องเที่ยว การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ขบวนแม่ญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง กิจกรรมถนนคนเดิน สตรีทแฟร์ (Street Fair) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก ซึ่งในครั้งนี้ยังมีการจัดงานโครงการมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และ โครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาประจำปี 2563 ไปพร้อมกันทั้ง 3 งานในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ทาง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 , โครงการมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และ โครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ทางผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวอำเภอสันกำแพง

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้นำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยดึงดูด และสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งๆ ขึ้นไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter