การเมือง-การปกครอง » นายกอบจ.ลำพูน จัดใหญ่งาน”เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน”

นายกอบจ.ลำพูน จัดใหญ่งาน”เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน”

27 กุมภาพันธ์ 2020
351   0

Spread the love

นายกอบจ.ลำพูน จัดใหญ่งาน”เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน”

ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คุณนุสรา เตียงเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและผ้าทอ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน”เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน กล่าวว่าจังหวัดลำพูนภาคเศรษฐกิจนั้นขึ้นกับอุตสาหกรรม และพืชเกษตร ซึ่งทุกอย่างก็มีโอกาสเกิดวิกฤตได้ แต่ทุนวัฒนธรรมชุมชนจะต้องเข้ามาทดแทน ซึ่งเราก็มีแนวคิดเปลี่ยนคุณค่าที่เราอนุรักษ์ไว้ มาเป็นวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทุน โดยทำเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ เป็นการท่องเที่่ยว เป็นการบริการ เพื่อทดแทนรายได้จากภาคอื่นๆ และหากรายได้จากภาคอื่นๆดี ก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับทุกอาชีพในจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนมีทุนด้านวัฒนธรมม ภูมิปัญหาด้านผ้า มาตั้งแต่อดีต ทั้งด้านหัตถกรรม แกะ ก่อ ทอ ปั้น ได้อย่างครบครัน ทางอบจ.จึงมีแนวคิดรวบรวมของดีจากทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูน มารวมกันจัดงานเพื่อเผยแพร่ของดีของจังหวัดลำพูน ให้ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้รู้กัน โดยจะมีการนำของดีด้านวัฒนธรรมชุมชน อาทิผ้าภูมิปัญหาไทย ผ้าจก ผ้ายก ผ้าไหมยกดอก การทำย่าม ผ้าย้อม ผ้าปัก ที่สวมงามมาจัดแสดง รวมถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆมากมาย จึงอยากเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมชมความสวยงามได้ในงานดังกล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter