ข่าวสังคม » ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย มอบรางวัลครวญช้างยอดเยี่ยม มอบอาหารให้ช้าง จำนวน 78 เชือก ยึดถือหลักปรัญชาญาเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิท 19

ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย มอบรางวัลครวญช้างยอดเยี่ยม มอบอาหารให้ช้าง จำนวน 78 เชือก ยึดถือหลักปรัญชาญาเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิท 19

11 มีนาคม 2020
545   0

Spread the love

ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย มอบรางวัลครวญช้างยอดเยี่ยม มอบอาหารให้ช้าง จำนวน 78 เชือก ยึดถือหลักปรัญชาญาเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิท 19

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มี.ค.63 ที่ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวดเชียงใหม่ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สา จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานมอบรางวัลควาญช้างยอดเยี่ยม เนื่องในวันช้างไทย ปี 2563 โดยมี ส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก โดยภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับควาญช้าง และจัดอาหาร ผลไม้ นาๆชนิด มาเลี้ยงช้างภายในปางจำนวน 78 เชือก

ทั้งนี้วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะทำให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้างไทย รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสนใจต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น คณะกรรมการฯจึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจรรณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา

แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่า วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ ประจำชาต มีมติให้ช้างผือกเป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศไทย นั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่รัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย

ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคม ทุกปีปางช้างแม่สา จะจัดงานวันช้างไทยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความสำคัญของวันช้างไทย ในปี 2563 นี้ ปางช้างแสา จึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้น แต่การจัดงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกปี ด้วย ดังนั้นนโยบายของผู้บริหารในปีนี้ จึงจัดงานวันช้างไทยในรูปแบบที่เรียบง่ายและเน้นให้ความสำคัญกับช้างและควาญช้างมากกว่า เพื่อตอบแทนการทำงานของควาญช้างและช้างโดยในปีนี้ทางผู้บริหารปางช้างแม่สา จึงได้ทำกิจกรรมตอบแทนการทำงานของช้างและควาญช้างโดยการจัดงานมอบรางวัลควาญช้างยอดเยี่ยมให้กับควาญช้าง

ซึ่งทางปางช้างไม่ได้งดจัด”งานวันช้างไทย” แต่ย้ายมาจัดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีพิธีทางสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานพร้อมแจกกล่องใส่อาหารทัพเปอร์แวร์แบบนำมาใช้ซ้ำ(Reuse) จำนวน 400 กล่องและช่วงบ่ายมอบเกียรติบัตรควาญช้าง และจัดเลี้ยงอาหารช้างจำนวน 78 เชือกงานจัดแบบไม่ฟุ่มเฟือยตามสภาพเศรษฐกิจโดยเน้นปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง อีกทั้งเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดอีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter