การเมือง-การปกครอง » ชาว ต.อ่างทอง สุดปลื้ม !!! ถนนสายใหม่เชื่อมหมู่บ้าน สะดวก-รวดเร็ว-ยกระดับคุณภาพชีวิต อ้อนขอรัฐเพิ่ม 6 กม. ได้สัญจรตลอดสาย

ชาว ต.อ่างทอง สุดปลื้ม !!! ถนนสายใหม่เชื่อมหมู่บ้าน สะดวก-รวดเร็ว-ยกระดับคุณภาพชีวิต อ้อนขอรัฐเพิ่ม 6 กม. ได้สัญจรตลอดสาย

26 มิถุนายน 2020
260   0

Spread the love

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วย นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)อ่างทอง อ.เชียงคำ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านบ่อน้อย หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ ได้ร่วมกันตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เชื่อมหมู่สันปูเลย หมู่ 8 กับ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 1,000 ม. งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลภูมิภาค(นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,364,000 บาท โดยผู้รับเหมาฟันราคาเหลือ 2,149,600 บาท

นายอนุชา กาติ๊บ นายก อบต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เปิดเผยว่า สืบเนื่องถนนเส้นทางสัญจรเชื่อมระหว่างบ้านสันปูเลย หมู่ 8 กับ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 5 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 8 กม. เดิมสภาพถนนเป็นลูกรัง ต่อมามีการพัฒนาเป็นถนนลาดยาง ใช้งานจนมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อและอันตรายในบางช่วง จนกระทั่งทางหมู่บ้านได้แจ้งความประสงค์อยากได้ถนนใหม่ที่มีความปลอดภัยและขนส่งผลผลิตการเกษตรได้สะดวกขึ้น ดังนั้นทาง อบต.จึงได้นำเสนอโครงการขอไปยังรัฐบาล และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลภูมิภาค(นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,364,000 บาท ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ที่ 2,149,600 บาท และทาง อบต.อ่างทอง ดำเนินการก่อสร้างสมทบ 1,000 ม..

“ยังเหลือระยะทางที่ต้องซ่อมปรับปรุงถนนเส้นทางนี้อีก 6 กม. จึงอยากร้องขอไปยังรัฐบาลให้ความเห็นใจ สนับสนุนงบประมาณมาให้ทางท้องถิ่น ได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวกในการสัญจร เกษตรกรขนส่งผลผลิตการเกษตรรวดเร็วขึ้น” นายอนุชา กล่าวและว่า ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวระมัดระวังในการขับขี่ผ่านชุมชน ต้องชะลอหรือลดความเร็วลง เพราะในชุมชนมีคนพลุกพล่าน เด็กเล็ก เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเชียงคำ กล่าวว่า เมื่อถนนเส้นนี้ก่อสร้างเสร็จเกิดประโยชน์ 3 ประการสำคัญ คือ 1.การสัญจรสะดวกขึ้น 2.คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น เนื่องจากการขนย้ายผลผลิตการเกษตรสะดวก รวดเร็ว เกิดรายได้มากขึ้น และ 3.ความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง เพราะไม่เป็นหลุมบ่อ ในภาพรวมทั้งอำเภอถนนที่ขอถนนเชื่อมหมู่บ้านจากรัฐบาลได้ไม่มากนัก จึงได้มีโครงการก่อสร้างถนนที่ขอในเงินกู้ 400,000 ล้านบาท ครั้งนี้เพิ่มขึ้น ส่วนจะได้รับการอนุมัติมากน้อยเพียงใด ก็ต้องรอให้ส่วนกลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่มีถนนแล้วทำให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter