การเมือง-การปกครอง » เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมวัดถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์

เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมวัดถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์

27 มิถุนายน 2020
116   0

Spread the love

27 มิ.ย. 63 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อถวายหน้ากากอนามัย สำหรับการป้องกันโรค โควิด – 19 แก่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และเข้ากราบพระกิตติวิมล และถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ ก่อนจะเข้ากราบสักการะเสาอินทขิล และเจดีย์หลวง จากนั้นเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ เข้ากราบสักการะหลวงพ่อทันใจ และกราบนมัสการพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และถวายหน้ากากอนามัยแก่พระสงฆ์ พร้อมร่วมสนทนาธรรม รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของวัด รวมถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์และการให้ความช่วยเหลือ

นายเทวัญ กล่าวว่า ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พระสงฆ์ได้รับผลกระทบ ไม่มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญ ใส่บาตร ทั้งทางวัดยังต้องรับภาระค่าน้ำ ค่าไฟ และดูแลผู้ยากไร้ที่มาขอความช่วยเหลือ จึงมีการเสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้เงินเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะใช้งบประมาณในส่วนใด และส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหารจัดการ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ภายหลังที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล วัดต่าง ๆ สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระได้ตามปกติ และอนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ แต่ต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ประชาชนร่วมปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของโรคโควิด19 อีกครั้ง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter