การเมือง-การปกครอง » “ลดาวัลลิ์” วอน”ธนาคารพาณิชย์”ใช้งบฯCSRช่วย SMEsแก้ปัญหา NPL โดยด่วน

“ลดาวัลลิ์” วอน”ธนาคารพาณิชย์”ใช้งบฯCSRช่วย SMEsแก้ปัญหา NPL โดยด่วน

27 มิถุนายน 2020
147   0

Spread the love

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ตนและทีมเสมอภาคไ ด้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SMEs จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง สาเหตุเพราะขาดรายได้จากนโยบายปิดเมือง(Lockdown) ของรัฐบาล และมีภาระรายจ่ายอย่างต่อเนื่องจากค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Soft Loan) ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเพราะขาดคุณสมบัติบางประการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความล่าช้าของการอนุมัติสินเชื่อซึ่งใช้เวลาขั้นต่ำ 3เดือน หลายธนาคารได้ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการให้สินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผู้ประกอบการซึ่งมีข้อดีคืออนุมัติเร็วกว่าแต่มีข้อเสียคืออัตราดอกเบี้ยสูงและวงเงินกู้ต่ำ

ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ถือเงินสดเป็นจำนวนมาก แต่การปล่อยกู้ในขณะนี้ต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อรักษา NPL ให้ไม่เกินเพดาน 3% ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์ซื้อหุ้นคืน และห้ามจ่ายเงินปันผลเป็นการชั่วคราว เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ SMEs จึงเสนอความเห็นให้พิจารณาว่า ควรให้ธนาคารพาณิชย์นำงบประมาณ CSR หรืองบฯที่ใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร มาใช้ โดยตั้งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยเหตุผลดังนี้

1.นโยบายปิดเมือง(Lockdown)และการหดตัวด้านการท่องเที่ยว ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟูขึ้นมาในระดับหนึ่งในระยะสั้นนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องรีบนำงบฯCSR ไปปลูกต้นไม้หรือฟื้นฟูธรรมชาติ
2.งบฯ CSR คืองบฯให้เปล่าจึงสามารถแก้ปัญหาผู้ประกอบการที่ติดแบล็คลิสต์ (Blacklist) หรือเพิ่งติดแบล็คลิสต์เพราะขาดสภาพคล่องช่วงวิกฤตไวรัสโควิด
3.งบฯ CSR สามารถอนุมัติให้ผู้ประกอบการได้เร็วกว่า
4.ผู้ประกอบการก็คือลูกค้าของธนาคาร ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ล้มกันหมดธนาคารก็ไปไม่รอดเช่นกัน
5.การจ้างงานของ SMEs มีทั้งสิ้น 14ล้านคน ดังนั้นการช่วยเหลือ SMEs จะสามารถช่วยคนไทย 14ล้านคนไม่ให้ว่างงานและยังเป็นการช่วยธุรกิจในซัพพลายเชน(Supply chain)ด้วยเช่นกัน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่สามารถฟื้นตัวได้จะเกิดความเสียหายตามมามากมาย จึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือ SMEs อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวลุกลามไปยังภาคส่วนอื่นๆต่อไป ซึ่งในช่วงนี้เป็นต้นไป”ทีมเสมอภาค”จะเดินสายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ถ้าพบปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะเสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขให้ ส่วนปัญหาใดที่เป็นการแก้ไขในระยะยาวก็จะนำมากำหนดเป็นนโยบายของว่าที่พรรคเสมอภาคและรอโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็จะผลักดันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นางลดาวัลลิ์กล่าว.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter