การเมือง-การปกครอง » เทศบาลแม่สะเรียง เชิญชวนประชาชนลดละเลิกงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน

เทศบาลแม่สะเรียง เชิญชวนประชาชนลดละเลิกงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน

29 มิถุนายน 2020
149   0

Spread the love

นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ด้วยทางกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัด กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม”งดเหล้า เข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน “ ขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมาร่วมกันฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลโรค สร้างสุขภาพชีวิต ชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย จากอุบัติเหตุ และ โรคภัยร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดจากพิษของสุรา โดยช่วงเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าได้กลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนแม่สะเรียง ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า ทำสมาธิ เข้าวัดฟังธรรม โดยสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter