แวดวงธุรกิจ » เชียงใหม่กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับโลกด้วยงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018

เชียงใหม่กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับโลกด้วยงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018

2 กุมภาพันธ์ 2018
660   0

Spread the love

เชียงใหม่กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับโลกด้วยงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสิมอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางจงรักษ์ รัตนสะอาด ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 กล่าวรายงาน มีกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดในภาคเหนือ และผู้นำองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่าง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ 19 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความรู้ และสัมผัสสิ่งใหม่ๆ ในวงการอุตสาหกรรมจากการเข้าชมงาน

กระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันได้และทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัมนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และยังมีการบริการของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมกันเปิดคลินิกให้คำปรึษา แนะนำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ ที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter