แวดวงธุรกิจ » ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ (Sarve responsibly) การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ (Sarve responsibly) การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

5 มิถุนายน 2019
538   0

Spread the love

ที่โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Serve Responsibly ครั้งที่ 7 โดยเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบ

โดยมีวิทยาการคือ คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย รวมถึงพันธมิตร อาทิ นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลปะกอก 8 มาให้ความรู้ด้านการแพทย์ และ พ.ต.ท.เขมรินทร์ พิสมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตำรวจ ให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

ผู้จำหน่ายก็ต้องจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่เมาสุราอย่างหนัก ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะทำให้เกิดการชักจูงหรือขัดกับข้อกฎหมาย และตัวผู้บริโภคก็ควรดื่มในขนาดที่พอเหมาะ ก็จะส่งผลดีต่อร่างกายและไม่เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟ จึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly (เซิร์ฟ เรสพอน ซีบรี้) หรือการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง

ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนที่สำคัญ คือ ผู้ผลิต (Producers) ผู้จำหน่าย (Distributors) และผู้บริโภค (Consumers) โดยโครงการ Serve Responsibly ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรง และเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภค เป็นโครงการที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียม ที่เป็นพันธมิตรขององค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการบาร์ เป็นต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter