ท่องเที่ยว » ดอยสะเก็ดเชิญชวนเที่ยวงานโกมยี่เป็ง “นายกเหลิม” เทศบาลเชิงดอยจัดยิ่งใหญ่ ณ หนองบังพระเจ้าหลวง

ดอยสะเก็ดเชิญชวนเที่ยวงานโกมยี่เป็ง “นายกเหลิม” เทศบาลเชิงดอยจัดยิ่งใหญ่ ณ หนองบังพระเจ้าหลวง

9 ตุลาคม 2019
1819   0

Spread the love

ดอยสะเก็ดเชิญชวนเที่ยวงานโกมยี่เป็ง “นายกเหลิม” เทศบาลเชิงดอยจัดยิ่งใหญ่ ณ หนองบังพระเจ้าหลวง

ขึ้นชื่อว่าเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการจัดเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปี จนมีชื่อเสียงร่ำลือไปทั่วโลก ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดมีการจัดกันหลากหลายพื้นที่ แต่ที่ไม่มาไม่ได้คือสถานที่จัดงานเทศกาลลอยกระทง หนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่มีการจัดงานแปลกแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ นั้นคือเน้นประเพณีแบบโบราณที่สืบทอดกันมาแต่อดีต

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดเผยว่าตำบลเชิงดอย เป็นชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญไว้ เพื่อสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงประเพณีอันงดงามและเก่าแก่ของบรรพบุรุษ และสืบสวนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ถาวรคงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รับรู้ถึงประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา ว่าเป็นมาอย่างไร รวมถึงการประชาสัมพันธ์หนองบัวพระเจ้าหลวงให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ทางสภาวัฒนธรรมเชิงดอย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562 ขึ้นมา โดยใช้ชื่องานว่า”เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะติ๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562″ โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤจิกายน 2562 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

งานปีนี้บริเวณโดยรอบของพื้นที่ตำบลเชิงดอย บ้านเรือนประชาชน วัด ถนน เส้นทางต่างๆ จะถูกตกแต่งด้วยซุ้มประตูป่า โคมไฟ ต้นไม้ ตุง ช่อประทีป รวมถึงบริเวณที่จัดงานคือหนองบัวพระเจ้าหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัว ภายในงานจะมีมหรสพ มากมาย โดยประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยงาน หรือเข้ามาท่องเที่ยว จะแต่งกายด้วยชุดไทย รูปแบบต่างๆ และอยากขอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม แต่งกายด้วยชุดไทยด้วยเพื่อเข้ากับบรรยากาศ

ซึ่งทุกวันจะมีการแสดงกลองพื้นเมืองล้านนา การฟ้อนจีน การฟ้อนจ้อง การฟ้อนล้านนา การฟ้อนไทยลื้อ การแสดงจากกลุ่มชาติพันธ์ทั้งชนเผ่าม้ง ชนเผ่าปากะญอ ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าลีซู ชนเผ่ากะฉิ่น การแสดงโคมผัดยักษ์ การแสดงแสงสีเสียง ดอกบัวยักษ์ ขบวนแห่โคมล้านนา การจุดประตี๊บ หรือผางประทีปคืนละ 5,000 ดวงริมหนองบัวพระเจ้าหลวง การปล่อยโคมไฟลอยฟ้าคืนละ 5,000 ลูก การลอยกระทง และการจัดงานทั้งหมดจะเน้นรูปแบบงานวัดในสมัยอดีต

อาหารการกินของพื้นที่เมืองทุกอย่างจะถูกจัดมารวมไว้ที่นี้ ทำให้ทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเหมือนย้อนยุคไปในสมัยอดีต ซึ่งตนอยากเชิญชวนให้บรรดานักท่องเที่ยว ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว แวะมาสัมผัสการจัดการรื่นเริงตามประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง แบบล้านนาที่แท้จริง ได้ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง นับว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญ ที่สุดของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะคนภาคเหนือ ซึ่งในทุกๆปีจะจัดขึ้นในตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคดีไทย ถือเป็นประเพณีสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 10-12 พฤจิกายน 2562

เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกจากนั้นประเพณีนี้ก็สืบสานต่อๆกันมาจนเป็นประเพณีที่สำคัญของประชาชนชาวไทย

ทีมข่าว MeeDee Media News

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter