ข่าวสังคม » โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

1 พฤศจิกายน 2019
164   0

Spread the love

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดโครงการ “ Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562” นำโดยนางสาวกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และทีมองค์กรพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย ทั้งหมดกว่า 360 คน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปี 2562 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ , คศ.ยุพิน ชัยราชา รักษาอาการอนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นางประกายแก้ว อินทวงค์ ประธานกิจกรรม และคณะนักเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภายในกิจกรรมได้แบ่งฐานให้ความรู้ทั้งหมด 6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานมือสะอาดปราศจากโรค , ฐานโรคติดต่อป้องกันได้ , ฐานอย.น้อย…ดาราฉลาดเลือกอาหาร , ฐานฟ ฟันยิ้มแฉ่ง ,ฐานปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และฐานยาเสพติด ตลอดงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter