การเมือง-การปกครอง » “นอภ.ภูซาง” ลุยวางแผนต่อยอดสร้างรายได้ “ผ้าภูซาง” เล็งผุดโชว์รูมเสื้อผ้าครบวงจรที่ “หนองแป๋น”

“นอภ.ภูซาง” ลุยวางแผนต่อยอดสร้างรายได้ “ผ้าภูซาง” เล็งผุดโชว์รูมเสื้อผ้าครบวงจรที่ “หนองแป๋น”

25 มิถุนายน 2020
643   0

Spread the love

นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สตรีภูซางที่ได้เข้าร่วมโครงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและเสื้อผ้าสตรี โดยทางศูนย์การศึกษาตามนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อ.ภูซาง เป็นหน่วยงานหลักก ร่วมกับปกครอง อ.ภูซาง และกลุ่มสตรีใน อ.ภูซาง ที่มีผลผลิตทางภูมิปัญญาด้านผ้าทอ ผ้าปัก ผ้าเขียนเทียน ร่วมโครงการตั้งแต่การเขียนเทียน การปัก การทอ จนมาสู่การออกแบบและตัดเย็บผ้าจากภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ ซึ่งถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นจากสตรีออกแบบและตัดเย็บไม่เป็น จนสามารถออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ได้สำเร็จรูปเป็นครั้งแรก ซึ่งอนาคตจะมีการพัฒนาฝีมือต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและต่อยอดผ้าภูซาง โดยกลุ่มสตรีภูซางเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บ ให้มีความก้าวหน้าและเป็นการสร้างอาชีพให้มีรายได้ตั้งแต่ระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง ทางอำเภอมีแผนที่จะต่อยอดผ้าภูซาง โดยทำเป็นโชว์รูม หรือ ห้องเสื้อภูซางครบวงจร ณ หนองแป๋น ต.สบบง อ.ภูซาง โดยจะมีกลุ่มสตรีที่ทำการออกแบบ ตัดเย็บ ผ้าจากภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งจำหน่ายผ้าภูซางอย่างมั่นคงต่อไป นอภ.ภูซาง กล่าว

ด้านนายก่อศักดิ์ ใสสุทธิสะอาด เจ้าของห้องเสื้อเวิร์ดสูทพลัส ซึ่งเป็นวิทยากรสอนออกแบบและตัดเย็บเสื้อให้กับสตรีภูซาง เปิดเผยว่า จากการที่ได้มาเป็นวิทยากรสอนด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและเสื้อผ้าสตรี ให้กับสตรีภูซางในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จะพบว่าจากสตรีที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบและตัดเย็บเลย เพียงเวลา 10 วัน สามารถออกแบบและตัดเย็บเสื้อได้ทั้งของบุรุษและสตรี เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีความมุ่งมันตั้งใจจริง ดังนั้นในอนาคตผ้าภูซางหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะไปได้ไกลทั้งตลาดระดับประเทศและกว้างไกลยิ่งขึ้นท่านใดผ่านไปมาทางนี้เชิญแวะชมและอุดหนุนกลุ่มสตรีภูซางได้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter